1. Arv | 3:5
2. Sjugur og Trollbrura | 4:14
3. Det vkr i min ungdom | 4:55
4. Liten va Guten | 4:14
5. Gardsguten | 3:48
6. Guten og jenta | 3:10
7. Friarstev | 1:36
8. Nils Talleljorden | 4:50
9. Han Ole | 5: 37
10. Kvalins dans | 4:03
11. Stabbelaten | 2:25
12. Ho vesr Astri vâr | 4:40
13. Reven og skyttaren | 7:40
14. Solfager og Ormekongjen | 7:07
15. Skuldalsbrura | 6:05
16. Arv II | 2:15

Arild Andersen – Kirkelig – 1994
Nana Vascconcelos: Percussion / Arild Andersen: Bass / Kirsten Bra ten Berg: / Vokal, Munharpe, Langeleik sang / Bendik Hofseth: Soprano g tenor sax, sang pa “Det ver 1 min ungdom” / Bugge Wesseltoft: Piano og keyboads / Eivind Aarset:  Akk. og el. Gitarer / Paolo Vinaccia: Percussion pa*