1. Trayra Boia (Milan e Naná Vasconcelos)
2. Sogni Caraibici (Caribbean dreams) (Antonello Salis)
3. Lester (Antonello Salis)
4. Rameverde (Antonello Salis – Naná Vasconcelos)
5. Verderame (Antonello Salis)
6. Sunny Island (Antonello Salis)
7. Ondas (Nos Olhos de Petrolina) (Naná Vasconcelos)

Lester – Brass Star – 1990